Årsmøte i Rustad Idrettslag 2019

Årsmøtet i Rustad IL (hovedlaget og alle gruppene) avholdes i klubbhuset Tirsdag 19. mars kl. 19.00.

ÅRSMØTE I RUSTAD IL 2019

Årsmøtet i Rustad IL (hovedlaget og alle gruppene) avholdes i klubbhuset

Tirsdag 19. mars kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Konstituering
  - Valg av dirigent
  - Valg av referent
  - Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2018
 6. Behandle regnskap for hovedlaget for 2018
 7. Vedta hovedlagets budsjett for 2019
 8. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 9. Gruppenes beretninger / regnskap for 2018 og budsjetter for 2019
 10. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 11. Innkomne forslag.
 12. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret, valg av styremedlemmer i gruppene, kontrollkomite og oppnevning av valgkomite.
 13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.
   

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen søndag 3. mars 2019 til e-post: post@rustad-idrettslag.no

 • Årsberetning, regnskap og budsjett for Rustad Idrettslag 2018 ligger vedlagt
 • Forslag til årsmøte fra Barneidrettsgruppa ligger vedlagt
 • Forslag til årsmøte fra hovedstyret i Rustad Idrettslag ligger vedlagt

 

Oslo 18. Februar 2019
Styret I Rustad I.L.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift